ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

Zgodnie z art. 36, ust. 3. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
 • jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Przepisy ustawowe powtarza § 17 regulaminu ROD, który stanowi, że zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny
  z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza
  w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
 • wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt
  z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,
 • jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Regulamin ROD obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

powyższy tekst jest dedykowany Działkowcom, którzy permanentnie nie przestrzegają przywołanych wyżej przepisów. W najbliższym czasie Zarząd przeanalizuje „sprawy” tych Działkowców i rozpocznie wobec niektórych z nich procedurę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Nowe władze PZD wybrane

W dniu 18 października 2019 r. odbył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD,  w którym w charakterze Delegata uczestniczył Leopold Ochalik, Prezes Zarządu ROD „Pionier”. Zjazd dokonał oceny działalności PZD i wybrał nowe władze – Krajową Radę i Krajową Komisję Rewizyjną i przyjął program działania na następną kadencję oraz zajął stanowiska, które będą miały ogromne znaczenie dla dalszego działania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku. Wybrany na następną kadencję Eugeniusz Kondracki  podziękował  za jedność i integrację PZD oraz wszystkim organom ROD za dotychczasową, ciężką pracę. Podziękował także Delegatom za udział w  Zjeździe, za rozumienie problemów i sytuacji, za popieranie tego, co jest dla Związku słuszne. 

Czego na działkach nie wolno?

W związku z przeglądem naszych działek, jaki został przeprowadzony na przełomie sierpnia i września br. Zarząd przypomina Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD, że regulamin ROD zabrania (§ 68):

 • zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty;
 • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących
  z działki odpadów komunalnych;
 • gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki;
 • stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.;
 • spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych;
 • wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD;
 • parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD;
 • mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych;
 • polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania
  z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD;
 • wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce;
 • naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram
  i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym;
 • sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD;
 • prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.
 • Zabronione jest także umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów (§ 51).

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę wyniki przeglądu działek, Zarząd ROD będzie wysyłał do Działkowców, niestosujących się do regulaminu ROD, pisma o stwierdzonych uchybieniach i terminie ich usunięcia.

 

Otwarte bramy w październiku

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Zarządu ROD Pionier w Choszcznie wszystkie bramy naszego ogrodu pozostaną otwarte przez cały październik.

Jednocześnie przypominamy o zakazie parkowania na alejach ogrodowych dłużej niż wymaga tego rozładunek czy załadunek samochodu.

Podkategorie

Najbliższe zebranie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych PIONIER w Choszcznie

odbędzie się 31 stycznia 2019 w Domu Działkowca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem