ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

Laureaci Konkursu Wzorowa Działka 2019

Zarząd ROD Pionier w Choszcznie z przyjemnością ogłasza laureatów 

KONKURSU „WZOROWA DZIAŁKA 2019”

 

Komisja Konkursowa dokonała oceny działek i stwierdziła co następuje:

I miejsce:  działka nr 80 - uzyskała 134 punkty

II miejsce: działka nr 81 - uzyskała 128 punktów

II miejsce: działka nr 129 - uzyskała 128 punktów

III miejsce: działka nr 252 – uzyskała 127 punktów

 

Komisja postanowiła także wyróżnić wybrane działki w sześciu kategoriach:

 1. Działka warzywna: działka nr 215
 2. Działka sadownicza: działka nr 220
 3. Działka ozdobna: działka nr 38
 4. Działka ekologiczna: działka nr 310
 5. Działka rekreacyjna: działka nr 101
 6. Działka pomysłowa: działka nr 225

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Działkowca,

21 września 2019 o godzinie 16.00 w Domu Działkowca. Zapraszamy!

Woda ogrodowa w czasie upałów

Szanowni Państwo, ponownie apelujemy o oszczędne gospodarowanie wodą ogrodową.

Prognozy pogody zapowiadają przedłużające się upały na naszym terenie, w związku z czym zapotrzebowanie na wodę będzie większe niż wydajność zbiornika ogrodowego, w którym obniża się lustro wody którą pompujemy do zbiorników prosimy o rozważne korzystanie z wody, niepodlewanie trawników oraz o nienapełnianie basenów rekreacyjnych.

Wcześniejsza decyzja Zarządu o racjonowaniu wody zostaje podtrzymana do odwołania.

 

ZARZĄD ROD PIONIER W CHOSZCZNIE

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PIONIER”

Uprzejmie informuję, że Zarząd ROD „Pionier”, na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r., rozpatrzył wniosek grupy 140 naszych działkowców w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków ROD „Pionier” oraz wstrzymania wykonania uchwały Nr 11/2019 Walnego Zebrania ROD „Pionier” z dnia 06 kwietnia 2019 r. w sprawie zadania inwestycyjnego (remontowego).

Na podstawie § 68 ust. 2 i § 72 pkt 2 Statutu PZD Zarząd ROD, uchwałą Nr 138/2019,  odmówił się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków ROD „Pionier”, wnioskowanego przez grupę działkowców ROD „Pionier” i jednocześnie wstrzymał wykonanie uchwały Nr 11/2019 Walnego Zebrania ROD „Pionier” z dnia 06 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. „Adaptacja części pomieszczenia Domu Działkowca na biuro Zarządu”, do czasu ponownego rozpatrzenia przedmiotowej uchwały przez Walne Zebranie ROD „Pionier” w roku 2020 r.

           

 1. Po szczegółowej analizie wniosku, zdaniem Zarządu ROD „Pionier”, przedmiotowy wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż jest obarczony następującymi uchybieniami formalnymi:
 • na wniosku nie ma oznaczenia wnioskodawcy z adresem do korespondencji;
 • wniosek nie jest podpisany, a na kopercie nie ma nadawcy;
 • brak uzasadnienia wniosku;
 • do wniosku nie załączono projektu uchwały wraz z proponowanym porządkiem obrad NWZ;
 • wnioskodawcy nie proponują na co przeznaczyć kwotę, która pozostanie
  w preliminarzu na skutek uchylenia przedmiotowej uchwały;
 • na załączonych listach nie określono celu w jakim zbierano podpisy;
 • kilka podpisów jest prawdopodobnie złożonych przez tą samą osobę np. lp. 29 i 30 (poświadczenie nieprawdy?);
 • większość podpisów jest nieczytelnych, w sytuacji gdy listy zawierają zapis: „Czytelny podpis”.
 1. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż zwołanie drugiego w 2019 r. Walnego Zebrania generuje dodatkowe koszty, które nie są przewidziane w Preliminarzu finansowym ROD na 2019 r.
 2. Jednak mając na względzie, że wniosek złożyło 140 działkowców oraz sugestię Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, aby rozważyć przesunięcie realizacji przedmiotowej uchwały na termin późniejszy tj. do ponownego rozstrzygnięcia tej uchwały przez Walne Zebranie sprawozdawcze w 2020 r., Zarząd postanowił wstrzymać wykonanie uchwały i ponownie ją przedstawić na kolejnym Walnym Zebraniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

 

Pojemniki na śmieci

Uprzejmie prosimy o niewyrzucanie do pojemników ogrodowych odpadów zielonych, w tym gałęzi i trawy.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem ROD każda działka powinna posiadać kompostownik do kompostowania odpadów zielonych, a większe gałęzie należy składować w specjalnie do tego wyznaczonych "punktach składowania gałęzi"

 

Wniosek działkowców - stanowisko OZ PZD

Szanowni Państwo, w dniu 25 lipca 2019 do Zarządu ROD Pionier w Choszcznie wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podpisany przez 140 działkowców. Ponieważ w naszej opinii wniosek ten jest bezpodstawny i nie spełnia wymogów formalnych zasięgnęliśmy opinii Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 16 sierpnia 2019 r informację z Okręgu o w/w wniosku.

"W odpowiedzi na wystąpienie o interpretację wniosku działkowców o zwołanie NWZ członków ROD, Okręgowy Zarząd po przeanalizowaniu wystąpienia stoi na stanowisku, że:

 1. Wiele podniesionych zastrzeżeń powoduje, iż można by wniosek uznać za nieuprawniony w pełni. Decyzja w tym względzie należy do Zarządu ROD.
 2. Z uwagi na przedmiot sprawy, która miała być ewentualnie rozpatrywana przez nadzwyczajne walne zebranie członków należy stwierdzić iż nie ma konieczności zwoływania takiego zebrania chociażby z uwagi na generowanie kosztów poniesionych na organizację zebrania. Okręgowy Zarząd stoi na stanowisku, że uchwała przedmiotowa została podjęta przez Walne Zebranie i brak jest podstaw formalnoprawnych do jej uchylenia, działkowcy właśnie podejmując tą uchwałę mieli możliwość przyjąć lub nie przyjąć takiej uchwały.

Natomiast biorąc pod uwagę istotę do rozstrzygnięcia czy remont jest niezbędny i konieczny do wykonania czy można przesunąć realizację remontu na okres późniejszy tj. po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczego w roku 2020. Półroczny okres w tym względzie nie ma istotnego znaczenia i związku z tym sugestią Okręgowego Zarządu jest by rozważyć przesunięcie realizacji na termin późniejszy a nowe zebranie powinno w tej materii wypowiedzieć się jednoznacznie. I jeżeli Walne Zebranie podejmie po przeanalizowaniu uchwałę więc należy iść w tym kierunku, natomiast w przypadku gdyby walne zebranie nie podjęło decyzji o remoncie w formie uchwały wpłacone środki przez działkowców zostaną przeznaczone albo na inny cel określony uchwałą Walnego Zebrania lub zwrócone działkowcowi, ewentualnie zaliczone na poczet innych zobowiązań działkowców. Zwoływanie zebrania nadzwyczajnego jednoznacznie sprawy nie rozwiąże bo prawdopodobnie nadal będzie część osób, która nie będzie akceptowała realizacji a jeżeli planowane zamierzenie jest konieczne to na to nie ma innego sposobu jak przyjąć zadanie do remontu. Okręgowy Zarząd zwraca jednak uwagę, iż przy podejmowaniu decyzji o remoncie należy ściśle przestrzegać procedur zawartych w załączniku do uchwały 14/III/2015 Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych".

 

 

 

Podkategorie

Najbliższe zebranie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych PIONIER w Choszcznie

odbędzie się 31 stycznia 2019 w Domu Działkowca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem