ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

Wniosek działkowców - stanowisko OZ PZD

Szanowni Państwo, w dniu 25 lipca 2019 do Zarządu ROD Pionier w Choszcznie wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podpisany przez 140 działkowców. Ponieważ w naszej opinii wniosek ten jest bezpodstawny i nie spełnia wymogów formalnych zasięgnęliśmy opinii Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 16 sierpnia 2019 r informację z Okręgu o w/w wniosku.

"W odpowiedzi na wystąpienie o interpretację wniosku działkowców o zwołanie NWZ członków ROD, Okręgowy Zarząd po przeanalizowaniu wystąpienia stoi na stanowisku, że:

 1. Wiele podniesionych zastrzeżeń powoduje, iż można by wniosek uznać za nieuprawniony w pełni. Decyzja w tym względzie należy do Zarządu ROD.
 2. Z uwagi na przedmiot sprawy, która miała być ewentualnie rozpatrywana przez nadzwyczajne walne zebranie członków należy stwierdzić iż nie ma konieczności zwoływania takiego zebrania chociażby z uwagi na generowanie kosztów poniesionych na organizację zebrania. Okręgowy Zarząd stoi na stanowisku, że uchwała przedmiotowa została podjęta przez Walne Zebranie i brak jest podstaw formalnoprawnych do jej uchylenia, działkowcy właśnie podejmując tą uchwałę mieli możliwość przyjąć lub nie przyjąć takiej uchwały.

Natomiast biorąc pod uwagę istotę do rozstrzygnięcia czy remont jest niezbędny i konieczny do wykonania czy można przesunąć realizację remontu na okres późniejszy tj. po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczego w roku 2020. Półroczny okres w tym względzie nie ma istotnego znaczenia i związku z tym sugestią Okręgowego Zarządu jest by rozważyć przesunięcie realizacji na termin późniejszy a nowe zebranie powinno w tej materii wypowiedzieć się jednoznacznie. I jeżeli Walne Zebranie podejmie po przeanalizowaniu uchwałę więc należy iść w tym kierunku, natomiast w przypadku gdyby walne zebranie nie podjęło decyzji o remoncie w formie uchwały wpłacone środki przez działkowców zostaną przeznaczone albo na inny cel określony uchwałą Walnego Zebrania lub zwrócone działkowcowi, ewentualnie zaliczone na poczet innych zobowiązań działkowców. Zwoływanie zebrania nadzwyczajnego jednoznacznie sprawy nie rozwiąże bo prawdopodobnie nadal będzie część osób, która nie będzie akceptowała realizacji a jeżeli planowane zamierzenie jest konieczne to na to nie ma innego sposobu jak przyjąć zadanie do remontu. Okręgowy Zarząd zwraca jednak uwagę, iż przy podejmowaniu decyzji o remoncie należy ściśle przestrzegać procedur zawartych w załączniku do uchwały 14/III/2015 Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych".

 

 

 

Przegląd działek ROD PIONIER

Informujemy, że coroczny przegląd działek zaplanowany jest na miesiąc sierpień.  Celem przeglądu jest sprawdzenie zagospodarowania działki oraz jego zgodność z Regulaminem i Statutem ROD.  Przeglądu dokonają członkowie Zarządu.

Przesunięcie terminu Konkursu WZOROWA DZIAŁKA 2019

Uwaga! Przesuwamy termin konkursu Wzorowa Działka 2019 

Z powodu suszy, która dotknęła nasz ogród na początku lata konkurs

zostaje przesunięty w czasie o jeden miesiąc (na sierpień 2019).

 

Nowe terminy:

- przyjmowanie zgłoszeń do konkursu: do 10.08.2019

- ocena zgłoszonych działek przez komisje: 12-22.08.2019

  (po uprzednim telefonicznym umówieniu się)

- ogłoszenie wyników na stronie oraz w gablotach: 26.08.2019

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz zachęcamy
    do zgłaszania swoich pięknych działek do udziału w konkursie.

 

Ocenie podlegać będą:

 1. Rozplanowanie i urządzenie działki. Estetyka, ogrodzenie.
 2. Trawnik i jego utrzymanie.
 3. Rośliny ozdobnych oraz urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne.
 4. Część produkcyjna działki, w tym sadownicza i warzywnicza.
 5. Mała architektura na działce: płotki, murki, pergole, oczka i zbiorniki wodne.
 6. Estetyka i stan techniczny altany.
 7. Posiadanie na działce kompostownika.
 8. Ekologia na działce, m.in budki lęgowe, karmniki dla ptaków.

 

 

ZARZĄD ROD PIONIER 

Komunikat dot. rezygnacji członka zarządu

Informujemy, że Pan Władysław Rodziewicz złożył pisemną rezygnację z pracy w Zarządzie ROD „PIONIER” w Choszcznie z dniem 25.06.2019 r. Wobec czego skład Zarządu na 2019 r. przedstawia się następująco:

 

 1. Leopold Ochalik – Prezes
 2. Magdalena Szarawaga – Wiceprezes
 3. Barbara Bartczak – Sekretarz
 4. Ewa Piechota – Skarbnik
 5. Henryk Raszke - członek
 6. Leszek Gradys – członek

 

Informujemy, że Zarząd planuje w najbliższym czasie dokooptować do swojego grona nowego członka.         

Woda - propozycja rozwiązania problemu

Szanowni Państwo!

Za nami niespotykana od wielu lat fala upałów, która dotkliwie doświadczyła wielu działkowców, dbających od wczesnej wiosny o roślinki na swoich działkach i mających nadzieję na dobre plony. Taka sytuacja miała miejsce nie tylko w naszym Ogrodzie, ale doświadczyła m.in. wiele innych ROD i nie tylko. Nie jest to oczywiście wytłumaczenie braku w tym okresie wody na naszych działkach, ale chcę podkreślić, że ten Zarząd działa od 06 kwietnia 2019 r. i wydaje się, że pretensje należy w głównej mierze kierować do poprzednich zarządów, które mogły podejmować działania, a niewiele lub niedostatecznie w tym względzie zrobiły, z wyjątkiem poprzedniego Zarządu, który w 2017 r. zlecił wykonanie nowej studni, ale pozostawiał tylko jeden zbiornik na wodę o poj. 18 m3, co w sytuacji ekstremalnej okazało niewystraczające. Nadto brak rozdziału sieci wodociągowej na sektory nie pozwala na zadawalające wszystkich racjonowanie wody.

W tej sytuacji, w dniu 08 lipca 2019 r., komisyjnie dokonaliśmy przeglądu sieci wodociągowej i stwierdziliśmy, że:

 • brak aktualnej dokumentacji sieci wodociągowej,
 • jest możliwość zapewnienia wody na działkach od nr 2 do nr 21 poprzez czasowe zamknięcie wody dla działek od nr 22 do nr 96,
 • jest możliwość zainstalowania drugiego zbiornika na wodę o podobnej pojemności, co będzie stanowiło rezerwę wody w trudnych sytuacjach.

Po zasięgnięciu w dniu 05 lipca 2019 r. opinii Prezesa MPGK i Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK w Choszcznie oraz stanowiska ww. Komisji, postanowiłem, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu zaproponuję podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia i zainstalowania drugiego zbiornika na wodę oraz wykonanie aktualnego planu sieci wodociągowej, a także rozważenie możliwości podzielenia Ogrodu na sektory, co pozwoli na sprawiedliwe racjonowanie wody.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Podkategorie

Najbliższe zebranie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych PIONIER w Choszcznie

odbędzie się 31 stycznia 2019 w Domu Działkowca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem