ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Opłaty ogrodowe 2024

Opłaty w ROD „Pionier” w Choszcznie na 2024 r.


1. Składka członkowska  w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie
po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki)  – składkę określa Krajowa Rada PZD.
2. Opłata ogrodowa w wysokości 0,75 zł za m² powierzchni działki w tym: 0,13
zł to partycypacja, zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD (dla OZ PZD).
3. Partycypacja działkowca na modernizację sieci wodociągowej – 180,00 zł od
działki (uchwała Walnego Zebrania).
4. Opłata za wywóz odpadów komunalnych – 60,00 zł od działki (uchwała
Walnego Zebrania).
5. Opłata energetyczna w wysokości 15,00 zł od działki – działkowcy
przyłączeni do sieci energetycznej (uchwała Walnego Zebrania)
6. Opłata za wodę – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,51 zł za m³, a nie
posiadający liczników – 0,35 zł za m 2 powierzchni działki (uchwała Walnego Zebrania)
7. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie
0,78 zł za 1 kWh (uchwała Walnego Zebrania).
Opłaty ogrodowe winny być uiszczone do dnia 30 czerwca 2024 r.
Partycypacja działkowca na modernizację sieci wodociągowej do dnia 31grudnia 2024 r.

Uwaga: nie uiszczenie opłat w ww. terminie  powoduje naliczanie odsetek
ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie
zapłaty (zgodnie z § 42 „Regulaminu ROD”)
Wpłaty należności należy dokonywać bezpośrednio przelewem na konto
bankowe nr 75 2030 0045 1110 0000 0416 2480 wymieniając rodzaj opłaty oraz
numer działki. W wypadku braku rodzaju opłaty w przelewie wpłacona kwota
będzie księgowana na opłaty w kolejności: składka członkowska – partycypacja
działkowca na modernizację sieci wodociągowej – opłata ogrodowa – opłata
energetyczna-– opłata za wodę – opłata za energię elektryczną – pozostałe
należności.
Opłaty wnoszone na rzecz ROD przez nowych działkowców:
1. Wpisowe w wysokości 300,00 zł (wysokość wpisowego ustala Okręgowy Zarząd PZD).
2. Opłata inwestycyjna w wysokości 240,00 zł (wysokość ustala Zarząd ROD).

Sprawozdanie finansowe ROD PIONIER za 2018 rok

INFORMACJA  FINANSOWA Rodzinnego  Ogrodu Działkowego „ PIONIER’’  w Choszcznie

za  okres od 01.01.2018  do  31.12.2018 rok

Zgodnie z art.33 ust.2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Finanse Ogrodu na 31.12.2018  rok przedstawiają się następująco;

  

Wartość środków trwałych  netto  wynosi                     -  115.108,53 zł

Materiały w magazynie                                               -     1.239,19 zł

Stan gotówki w kasie   wynosi                                     -         41,44 zł

Stan konta bankowego  wynosi                                    -   14.769,01  zł

 

Czytaj więcej....

Czytaj więcej: Sprawozdanie finansowe ROD PIONIER za 2018 rok

Opłaty w ROD PIONIER w Choszcznie

    O  P  Ł  A T  Y   W    ROD   "PIONIER’’   W  CHOSZCZNIE   NA  2019 ROK

 

  1. Składka członkowska /od działki/  6,00 zł

       pozostająca w 100% w ogrodzie 

      Uchwała Krajowej Rady PZD

  1. Opłata ogrodowa /od m² działki/ 0,46 zł

     /z tego 0,08 zł przekazujemy do Okręgowego Zarządu a w naszym Ogrodzie pozostaje 0,38zł/

      Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego

  1. Opłata energetyczna 10,00 zł

     /działkowcy posiadający energię na działce/

     Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego

  1. Opłata śmieciowa 21,00 zł

      Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego

  1. Partycypacja działkowca na inwestycje i remonty 20,00 zł

      Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego

  1. Opłata za użytkowanie działki gospodarczej 50,00 zł

     /czasowe użytkowanie od 1 działki/

     Uchwała Zarządu ROD

  1. Podwyższona opłata ogrodowa 200,00 zł

        /wpisowe nowego działkowca/   

      Uchwała Krajowej Rady PZD

  1. Podwyższona opłata ogrodowa 279,00 zł

       /inwestycyjne nowego działkowca/

     Uchwała Zarządu  ROD

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem