ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Sprawozdanie finansowe ROD PIONIER za 2018 rok

INFORMACJA  FINANSOWA Rodzinnego  Ogrodu Działkowego „ PIONIER’’  w Choszcznie

za  okres od 01.01.2018  do  31.12.2018 rok

Zgodnie z art.33 ust.2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Finanse Ogrodu na 31.12.2018  rok przedstawiają się następująco;

  

Wartość środków trwałych  netto  wynosi                     -  115.108,53 zł

Materiały w magazynie                                               -     1.239,19 zł

Stan gotówki w kasie   wynosi                                     -         41,44 zł

Stan konta bankowego  wynosi                                    -   14.769,01  zł

 

Czytaj więcej....

PRZYCHODY  I   ROZCHODY   OGRODU

 

I .   Przychody  Funduszu Rozwoju Ogrodu              

                                                      Bilans Otwarcia                                          7.636,55

 1. Opłata inwestycyjna nowych członków ogrodu                                              6.752,00
 2. Wynajem Domu Działkowca                                                                        1.457,00
 3. Przeksięgowanie z Fund.  Statutowego                                                          5.000,00
 4. Opłata na inwestycje                                                                                      334,68

                                                                                        Razem                      21180,23 zł

 

        Rozchody  Funduszu  Rozwoju Ogrodu

 1. Rozlicz. WC  Domu Działkowca                                                713,23
 2. Remont Zbiornika wodnego                                                  1.081,22
 3. Remont drogi dojazdowej ogrodu                                          5.000,00

                                                            Razem rozchód            6.794,45 zł                     

 1. Przychód Funduszu Oświatowego  

                                                 Bilans Otwarcia        1.180,45                                       

 1. Jest to fundusz na który wpływa wpisowe od nowych członków ogrodu i pozostaje do dyspozycji ogrodu w 20%

       24 działkowców x 40,00 zł                                                                        960,00 

                                                                                    Razem                        2.140,45 zł

 

    Rozchód Funduszu Oświatowego

 

 1. Prowadzenie  szkoleń  dla działkowców                                      308,76
 2. Konkursy wśród działkowców                                                    624,13
 3. kalendarze                                                                                60,00

                                                                         Razem                992,89 zł

                                                               

 III.  Przychody  Działalności  Statutowej

 

 1. Składka członkowska bieżąca /po 6 zł/                                 1.740,00
 2. Składka zaległa                                                                      30,00
 3. Opłata ogrodowa bieżąca /0,36 zł za m2 działki/                  40.217,17                                                                  
 4. Opłata ogrodowa  zaległa                                                        852,84
 5. Odsetki od działkowiczów za nieterminowe wpłaty                     204,62
 6. Dofinansowanie z Oz Szczecin                                              1,000,00
 7. Sprzedaż złomu z ogrodu                                                     1.735,03  

                                                                Razem                     45779,66 zł   

 Rozchody główne –Koszty utrzymania i Funkcjonowania Ogrodu  to

  Koszty Działalności Statutowej 

     

1. Koszty posiedzeń Zarządu i zebrań Statutowych - Walne                             609,82

2.Koszty działalności Socjalnej                                                         1.026,99

3.Nagrody i świadczenia wypłacane za prace  na rzecz ogrodu                     14.925,00

                                                                       Razem                              16.561,81 zł

               Koszty Administracyjne

 1. Usługi bankowe                                                                                    307,00
 2. Usługi pocztowe                                                                                    130,20
 3. Usługi telefoniczne                                                                                 125,00
 4. Usługi transportowo sprzętowe                                                              2.207,06
 5. Strona internetowa                                                                                200,00
 6. Usługi biurowe –elektroniczne PIT                                                           210,00          
 7. Polisy Ubezpieczeniowe ogrodu                                                               212,41                                                                                                                          
 8. Zakup artykułów biurowych oraz druki                                                    1.059,35                                                                                  
 9. Wykonanie pieczątek , udzielenie pełnomocnictwa                                       60,00                                                                                    
 10. Olej ,paliwo ,żyłka  - koszenie trawy                                                        366,32                                                                              
 11. Delegacje służbowe                                                                              1.021,73                                                                                                                                                                       
 12. Amortyzacja  środków trwałych                                                                818,83
 13. Koszt przeglądu budynków                                                                    1.476,00
 14.   Usługa naprawy kosiarki                                                                     1.477,00
 15. Materiały i art. techniczne –konserwacja infrastruktury Ogrodu                 1.185,33
 16. Tablice ogłoszeniowe                                                                             1.821,88
 17. Program antywirusowy                                                                           104,98
 18. Wynagrodzenia                                                                                    13.960,00
 19. Składki na ubezpieczenia społeczne                         2.507,30
 20.   Zużycie Energii  na potrzeby funkcjonowania Ogrodu                              499,26

   21.Licencja DGCS  ,  regulaminy dla działkowców                                           366,60

                                                                                 Razem                           30.116,25 zł

 

 

     Przychody  ogrodu  z działalności statutowej  wynoszą                             45.779,66 zł

     Koszty ogrodu z działalności statutowej i administracyjnej wynoszą          46.678,06 zł

 

      Bilans Ogrodu zamyka się różnicą ujemną -strata    i   wynosi                 898,40  

 

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem