ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 501 937 096

e-mail: rodpionier@wp.pl

Wprowadzenie programu DGCS PZD System

INFORMACJA!!!

W celu uruchomienia nowego programy finansowo - księgowego wprowadzonego przez

Krajową Radę PZD w 2018r wszyscy działkowcy zobowiązani zostali do uzupełnienia swoich danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy o podawania osobom upoważnionym z zarządu ROD PIONIER  oraz dla  Pani głównej księgowej Jadwigi ARNISTA

niezbędnych danych (w szczególności PESEL oraz inne dane).

Zarząd oraz Pani główna księgowa są uprawnieni do przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Odczyty liczników elektrycznych i wodomierzy

Informacja

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Pionier informuje, że z dniem 01.10.2018 będą wykonywane odczyty energii elektrycznej z liczników oraz odczyty wody z wodomierzy.

Jednocześnie bardzo prosimy w miarę możliwości o indywidualne podawanie stanów liczników telefonicznie pod numerem telefonu 501-937-096 lub 506-440-842. Dziękujemy!

POLITYKA PRYWATNOŚCI ROD PIONIER CHOSZCZNO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Chcemy uprzejmie poinformować, że ROD "PIONIER” w Choszcznie, ul. Fabryczna, posiada dane, które zostały zebrane w wyniku podpisania umowy, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszym stowarzyszeniem z dniem przeprowadzenia w/w czynności. Należą do nich: dane osobowe tj.: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, pesel. Dane adresowe tj.: adres zamieszkania lub korespondencyjny, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto. Dane firmy tj.: nazwa firmy, NIP, adres firmy.

W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rodzinny Ogród Działkowy "PIONIER", ul . Fabryczna, 73-200 Choszczno, skr. poczt. 105, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawą prawną przetwarzania danych przez PZD jest m.in. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie praw wynikających z umowy dzierżawy działkowej, Statutu PZD – w realizacji z członkiem stowarzyszenia), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (m.in. obowiązek prowadzenia ROD przez PZD), art.6 ust.1 lit. d) RODO ( np. działania skierowane na ochronę interesów działkowca), art.6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy PZD –  w szczególności prawa wynikające z umowy dzierżawy działkowej i zapisów art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1-3, art. 27 ust. 1 – 2, art.28 i art. 51 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania interesantom ROD „PIONIER” kompleksowej informacji, w celu prowadzenia działalności stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.

Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) mogą być również przetwarzane przez Administratora.

Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku nabyciem (posiadaniem) przez niego prawa do działki lub członkostwa, takie jak : imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne  m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych byłaby odmowa odpowiednio: zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy dzierżawy działkowej; nadania członkostwa w PZD.

Okres przechowywania danych działkowca wynosi 10lat  od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Powyższe żądania można zgłaszać poprzez: kontakt drogą e-mailową do adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny Administratora (ROD PIONIER, ul. Fabryczna, skr.poczy.105, 73-200 Choszczno).

Podkategorie

Najbliższe zebranie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych PIONIER w Choszcznie

odbędzie się 31 stycznia 2019 w Domu Działkowca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem