ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Informacja o dyżurach członków Zarządu ROD

Informacja

o dyżurach członków Zarządu ROD

 

 • Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pionier”, Leopold Ochalik, przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 10.00 do 12.00
  w Biurze Zarządu ROD (Dom Działkowca). Kontakt od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 16.00
  pod nr telefonu: 503 126 183 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. we wszystkich sprawach.

   

   

  Wiceprezes Zarządu ROD, Zbigniew Augustowski, zajmuje się sprawami związanymi z nabyciem i wygaśnięciem prawa do działki w ROD. Kontakt od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 16.00 pod nr. telefonu: 508 908 253.

 • Sekretarz Zarządu ROD, Krystyna Nadzieja, prowadzi Biuro Zarządu oraz zajmuje się wynajmem świetlicy (Dom Działkowca). Kontakt od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 16.00 pod nr. telefonu: 602 462 357.

 • Gospodarz ROD, Tadeusz Kliś, zajmuje się infrastrukturą ogrodową,
  a szczególności siecią wodociągową oraz gospodarką odpadami. Kontakt od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 16.00
  pod nr. telefonu: 724 121 755.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

OTWIERAMY BRAMY WJAZDOWE

OTWIERAMY BRAMY WJAZDOWE

 • Bramy wjazdowe na teren ROD, co do zasady, będą otwarte w okresie od 01 kwietnia do 31 października br. w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 18.00, oprócz dni świątecznych. Jednak uwzględniając prośby działkowców, Zarząd wyraża zgodę na całodobowe otwarcie bram
  w okresie
  od 01kwietnia do 30 kwietnia oraz od 01 października do 31 października 2021 r.

   uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ROD w innych terminach i porach dnia, po uzgodnieniu z Gospodarzem ROD.

   Po długotrwałych i intensywnych deszczach Zarząd każdorazowo będzie informował działkowców
  o czasowym zakazie wjazdu na teren ROD poprzez umieszczenie stosownych ogłoszeń na tablicach informacyjnych.

   Każdy pojazd po rozładunku lub załadunku musi niezwłocznie opuścić teren ROD. 

  W przypadku uszkodzenia nawierzchni alei, ogrodzenia lub bramy wjazdowej, działkowiec jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. W przypadku odmowy Zarząd powoła komisję, która zbada   okoliczności i zakres uszkodzeń oraz koszt naprawy.

   Zabrania się poruszania się po alejach motocyklami lub motorowerami.

   Wobec działkowca, który systematycznie będzie naruszał powyższe zasady wjazdu na teren ROD, Zarząd może podjąć decyzję o czasowym lub całkowitym zakazie wjazdu pojazdem mechanicznym tego działkowca, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę i zawiadamiając o tej danego działkowca.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania sprawozdawczego-wyborczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz
  z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
 11. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:                                                                 1)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji;                                                                          2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.;                                                                                                                              3)udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD;                                                                                                                 4)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji;                                            5)uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.;                                                                                                      6)ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD;                                                                                                                                                                                                           7)uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.;                                                                                                       8)uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców;                                                                                                                                                                                               9)uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ROD                                                                                                                 10)uchwalenie preliminarza finansowego ROD na 2024 r.
 15. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej oraz przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Woda – włączenie na działki

Woda – włączenie na działki

Uprzejmie informuję, iż z uwagi na dostateczną wilgotność gleby oraz z powodu trwających jeszcze nocą niskich temperatur, planujemy włączenie wody do ogrodowej sieci wodociągowej

od dnia 10 kwietnia 2024 r. (czwartek) od godz. 11.00.

 

Uwaga: woda w sieci jest niezdatna do picia

 

Jeszcze raz proszę o sprawdzenie wodomierzy i zakręcenie zaworów przed terminem włączenia wody, a w dniu włączenia niezwłoczne zgłaszanie awarii Gospodarzowi ROD, Panu Tadeuszowi Klisiowi, tel. 724 121 755.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem