ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Stażysta w naszym ROD

Stażysta w naszym ROD

Informuję, że dzięki staraniom Zarządu ROD, kolejny już rok z rzędu, w naszym Ogrodzie odbywa staż osoba bezrobotna, skierowana do nas przez Powiatowy Urząd Pracy, na podstawie umowy o staż, zawartą z Zarządem ROD .

Podczas odbywania stażu, stażysta otrzymuje z PUP m. in. stypendium stażowe, które  jest równowartością 120% zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast ROD jest zobowiązany do przeszkolenia BHP i skierowania na stosowne badanie lekarskie. Nadto po zakończeniu stażu tj. 05 września 2023 r., mamy obowiązek zatrudnić tę osobę na ½ etatu przez okres jednego miesiąca.

Aktualnie tą osobą od 06 marca 2023 r. jest Pan Jerzy Błajewski, do którego obowiązków
w szczególności należy:

 • dbanie o porządek i czystość na terenach wspólnych ROD, a w szczególności na alejkach ogrodowych, parkingach,

 • teren wokół Domu Działkowca, drobne remonty pomieszczeń i ich malowanie,

 • malowanie bram i furtek,

 • teren wokół altan na odpady,

 • pomoc w usuwaniu awarii wodociągowych itp.

Bezpośredni nadzór nad jego pracą sprawuje Gospodarz ROD, Pan Tadeusz Kliś.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

OTWIERAMY BRAMY WJAZDOWE

OTWIERAMY BRAMY WJAZDOWE

 1. Bramy wjazdowe na teren ROD, co do zasady, będą otwarte w okresie od 01 kwietnia do 31 października w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 18.00, oprócz dni świątecznych. Jednak uwzględniając prośby działkowców, Zarząd wyjątkowo wyraża zgodę na całodobowe otwarcie bram w okresie od 01kwietnia do 30 kwietnia oraz od 01 października do 31 października.

 2. uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ROD w innych terminach i porach dnia, po uzgodnieniu z Gospodarzem ROD.

 3. Po długotrwałych i intensywnych deszczach Zarząd każdorazowo będzie informował działkowców o czasowym zakazie wjazdu na teren ROD poprzez umieszczenie stosownych ogłoszeń na tablicach informacyjnych.

 4. Każdy pojazd po rozładunku lub załadunku musi niezwłocznie opuścić teren ROD. 

 5. W przypadku uszkodzenia nawierzchni alei, ogrodzenia lub bramy wjazdowej, działkowiec jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. W przypadku odmowy Zarząd powoła komisję, która zbada   okoliczności i zakres uszkodzeń oraz koszt naprawy.

 6. Zabrania się poruszania się po alejach motocyklami lub motorowerami.


Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Przedłużenie kadencji organów PZD

Przedłużenie kadencji organów PZD

Informujemy, że uchwałą Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022 r., na podstawie § 37 ust. 2 Statutu PZD, przedłużono kadencję organów w rodzinnych ogrodach działkowych, w tym Zarządów ROD oraz Komisji Rewizyjnych ROD.

W związku z tym kadencja, która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2024 r., nie później jednak niż do 15 maja 2024 r.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Budowa drugiej studni

Budowa drugiej studni

Informuję, że zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2023 r. Wykonawca zakończył I etap budowy studni, który polegał na pracach geologicznych (wywiercenie nowej studni o głębokości ok. 30 m oraz wykonanie dokumentacji hydrologicznej, ustalającej wydajność ujęcia), w wyniku których uzyskano zakładaną wydajność tj. 25m3/godz. Przy okazji przypominam, że dotychczasowa wydajność to 6 m3/godz.

Pod koniec marca br. Wykonawca przystąpi do II etapu, w ramach którego m.in. zostanie wykonana obudowa naziemna, montaż pompy głębinowej, podłączenie nowej studni do istniejącej sieci wodociągowej oraz rozruch i sprawdzenie szczelności całego układu.

Niestety, na skutek m.in. inflacji, koszty budowy wzrosły i aby zakończyć budowę studni będziemy musieli na najbliższym Walnym Zebraniu podjąć decyzję o kolejnej partycypacji finansowej.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem