ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Nowy Dzielnicowy

Nowy Dzielnicowy

Informuję, że w miesiącu lipcu 2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, rejonu nr 2 (m.in. ul. Fabryczna i ROD), którym został st. sierż. Patryk Sieluś.

Zachęcam wszystkich działkowców do nawiązania kontaktu z dzielnicowym, który w ramach swoich kompetencji będzie nas wspierał w budowaniu poczucia bezpieczeństwa na terenie ROD.

Z st. sierż. Patrykiem Sielusiem można się skontaktować pod numerem tel. 477820534, tel. 571323734 (aktywny podczas służby obchodowej) lub za pośrednictwem dyżurnego KPP w Choszcznie tel. 477820511.

Dzielnicowi pracują w systemie zmianowym, często są w terenie, dlatego warto znać i zapisać sobie nr telefonu do „Policjanta pierwszego kontaktu”.

                              Prezes Zarządu ROD

                               Leopold Ochalik

Sankcje dla hałaśliwych sąsiadów w ROD

Sankcje dla hałaśliwych sąsiadów w ROD

Hałas powodowany przez działkowca na terenie działek rodzinnych nie powinien przekraczać przeciętnej miary wynikającej z charakteru ogrodów działkowych. Przekroczenie tak ustalanej „przeciętnej miary” prowadzi do niedozwolonego naruszenia prawa sąsiadów do niezakłóconego korzystania ze swojej działki. Należy podkreślić, że jest to podstawowe prawo przysługujące każdemu działkowcowi, czego wyrazem jest jego zamieszczenie w § 14 Statutu PZD.

Z prawem tym korespondują dwa obowiązki spoczywające na sąsiadach.

1. Są zobowiązani do korzystania z działki w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień w korzystaniu z działek przez są siadów (§ 124 Regulaminu ROD).
2. Obowiązani są nie zakłócać spokoju swoim sąsiadom (§ 132 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ROD).
W konsekwencji naruszenie tych obowiązków uprawnia działkowca do żądania zaniechania bezprawnych działań. Jeżeli zatem hałas pozostający w związku z postępowaniem sąsiada stwarza utrudnienia w korzystaniu z działki lub zakłóca spokój, to działkowiec może zwrócić się do Zarządu ROD o podjęcie działań zmierzających do ukrócenia takiego stanu rzeczy. Trzeba bowiem zaznaczyć, że w takiej sytuacji organ ten jest zobligowany do pisemnego wezwania członka PZD do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień pod rygorem zastosowania nawet pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki. Wynika stąd, że właściwym organem do załatwiania spraw hałasu i spalania jest Zarząd ROD, który jest wybierany przez ogółu działkowców m.in. po to, aby w ich imieniu czuwał nad przestrzeganiem prawa obowiązującego w ROD. W takich sytuacjach ma bowiem obowiązek sprawę zbadać, podjąć odpowiednie decyzje i skutecznie je wyegzekwować.

 Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik


CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem