ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

Wodomierze na działce i ich brak

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW NIEPOSIADAJĄCYCH WODOMIERZA NA DZIAŁCE

Informujemy, że działkowcy nieposiadający wodomierza na działce zostali wezwani do zamontowania ich  w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Zarząd ROD przypomina, że termin zamontowania wodomierzy na wszystkich działkach ROD upłynął w dniu 31 marca 2018 r. Członek zwyczajny PZD ma obowiązek przestrzegać ustawę, statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD, czyli uchwałę Nr 9/2017 Walnego Zebrania Członków PZD w ROD „Pionier” w Choszcznie z dnia 22 kwietnia 2017 r. W związku z tym każda działka musi posiadać wodomierz z aktualną legalizacją i zaplombowanym przyłączem. Niespełnienie tego warunku upoważnia Zarząd ROD do odcięcia dopływu wody do tej działki.

Z wstępnego wyliczenia kosztów wydobycia i przesyłania wody z naszego ujęcia za 2019 r. wynika, że 222 działki posiadające zamontowane wodomierze zużyły łącznie 4 745 m3 wody, natomiast 81 działek nieopomiarowanych zużyło łącznie 4 560 m3 wody.
Z kolei średnie zużycie wody na jedną działkę opomiarowaną wynosi 21,37 m3, natomiast jedna działka nieopomiarowana zużyła średnio 56,29 m3 wody. W związku z tym nie można dłużej tolerować sytuacji, gdy na działce nieopomiarowanej zużywa się trzykrotnie więcej wody niż na działce opomiarowanej, zwłaszcza gdy coraz dotkliwiej odczuwamy brak wody w porze letniej.

Jednocześnie informujemy, że nie zastosowanie się do przedmiotowej uchwały Walnego Zebrania, skutkować będzie podjęciem przez Zarząd ROD stosownych działań dyscyplinujących, aż do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. 

Nadto, na najbliższym Walnym Zebraniu, Zarząd ROD zaproponuje zmianę Regulaminu  korzystania z wody w ROD, polegającej m.in. na tym, że użytkownik działki bez wodomierza będzie opłatą ryczałtową w wysokości 250 zł.

Liczniki ENERGETYCZNE

INFORMACJA W SPRAWIE WYMIANY/LEGALIZACJI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE

Informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu korzystania z energii elektrycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pionier”
w Choszcznie (uchwalony przez Walne Zebranie ROD „Pionier” w dniu 06 kwietnia 2019 r.) liczniki energii elektrycznej muszą mieć ważną legalizację, której okres ważności, dla liczników indukcyjnych, wynosi 15 lat, a dla pozostałych 8 lat.   

Osoby, które nie posiadają ważnej legalizacji liczników elektrycznych zostali poinformowani o tym odrębnym, którym zostali zobowiązani do zalegalizowania ich w terminie do 30 kwietnia 2020 r. 

W związku z tym przypominamy, że każda działka podłączona do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej musi posiadać licznik
z aktualną legalizacją i zaplombowanym plombownicą ROD. Niespełnienie tego warunku upoważnia Zarząd ROD do wyłączenie dopływu energii elektrycznej do takiej działki, począwszy od dnia 01 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ubiegania się o ponowne przyłączenie do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej działkowiec ponosi rzeczywiste koszty, o których mowa w § 9 ust. 3 przywołanego wyżej Regulaminu tj.:

  • ponowne podłączenie energii elektrycznej do działki, która została odłączona z winy użytkownika – 200 zł;
  • ponowne zaplombowanie podlicznika – 50 zł;
  • doręczenia wezwania lub uchwały w sprawie wyłączenia energii elektrycznej – 15 zł.

Nadto informujemy, że zgłoszenia wymiany licznika przez elektryka ogrodowego za stosowną opłatą (we własnym zakresie należy zakupić licznik indukcyjny i inne niezbędne materiały), przyjmuje członek Zarządu ROD, Pan Henryk Raszke, na nr telefonu 501-937-096.

Podkategorie

Najbliższe zebranie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych PIONIER w Choszcznie

odbędzie się 31 stycznia 2019 w Domu Działkowca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem