ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Apel o segregowanie odpadów komunalnych.

Apel o segregowanie odpadów komunalnych.

   W związku z nieprawidłowościami w gromadzeniu odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów zielonych, Zarząd ROD przypomina o obowiązujących zasadach w tym zakresie.

  1. Przepis § 68 pkt. 2 Regulaminu ROD stanowi, że „działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz odpadów komunalnych nie pochodzących z działki.
  2. Działkowiec, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, zobowiązany jest do wyposażenia działki
    w kompostownik. Punkt 3 tego paragrafu nakłada na działkowców obowiązek kompostowania pochodzące z działki rośliny.
  3. Zarząd apeluje o przestrzeganie zasad składowania odpadów, zwracanie w miarę możliwości uwagi innym, „którym czasami pamięć zawodzi”, nie brakuje też osób, które wykorzystują nasze altany na odpady do składowania opon, mebli, sprzętu AGD itp. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Choszcznie, przy ul. Komunalnej (przy oczyszczalni ścieków).
  4. Zarząd apeluje do wszystkich działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek
    w naszym ROD.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem