ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PIONIER”

Uprzejmie informuję, że Zarząd ROD „Pionier”, na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r., rozpatrzył wniosek grupy 140 naszych działkowców w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków ROD „Pionier” oraz wstrzymania wykonania uchwały Nr 11/2019 Walnego Zebrania ROD „Pionier” z dnia 06 kwietnia 2019 r. w sprawie zadania inwestycyjnego (remontowego).

Na podstawie § 68 ust. 2 i § 72 pkt 2 Statutu PZD Zarząd ROD, uchwałą Nr 138/2019,  odmówił się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków ROD „Pionier”, wnioskowanego przez grupę działkowców ROD „Pionier” i jednocześnie wstrzymał wykonanie uchwały Nr 11/2019 Walnego Zebrania ROD „Pionier” z dnia 06 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. „Adaptacja części pomieszczenia Domu Działkowca na biuro Zarządu”, do czasu ponownego rozpatrzenia przedmiotowej uchwały przez Walne Zebranie ROD „Pionier” w roku 2020 r.

           

 1. Po szczegółowej analizie wniosku, zdaniem Zarządu ROD „Pionier”, przedmiotowy wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż jest obarczony następującymi uchybieniami formalnymi:
 • na wniosku nie ma oznaczenia wnioskodawcy z adresem do korespondencji;
 • wniosek nie jest podpisany, a na kopercie nie ma nadawcy;
 • brak uzasadnienia wniosku;
 • do wniosku nie załączono projektu uchwały wraz z proponowanym porządkiem obrad NWZ;
 • wnioskodawcy nie proponują na co przeznaczyć kwotę, która pozostanie
  w preliminarzu na skutek uchylenia przedmiotowej uchwały;
 • na załączonych listach nie określono celu w jakim zbierano podpisy;
 • kilka podpisów jest prawdopodobnie złożonych przez tą samą osobę np. lp. 29 i 30 (poświadczenie nieprawdy?);
 • większość podpisów jest nieczytelnych, w sytuacji gdy listy zawierają zapis: „Czytelny podpis”.
 1. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż zwołanie drugiego w 2019 r. Walnego Zebrania generuje dodatkowe koszty, które nie są przewidziane w Preliminarzu finansowym ROD na 2019 r.
 2. Jednak mając na względzie, że wniosek złożyło 140 działkowców oraz sugestię Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, aby rozważyć przesunięcie realizacji przedmiotowej uchwały na termin późniejszy tj. do ponownego rozstrzygnięcia tej uchwały przez Walne Zebranie sprawozdawcze w 2020 r., Zarząd postanowił wstrzymać wykonanie uchwały i ponownie ją przedstawić na kolejnym Walnym Zebraniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem