ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

Wniosek działkowców - stanowisko OZ PZD

Szanowni Państwo, w dniu 25 lipca 2019 do Zarządu ROD Pionier w Choszcznie wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podpisany przez 140 działkowców. Ponieważ w naszej opinii wniosek ten jest bezpodstawny i nie spełnia wymogów formalnych zasięgnęliśmy opinii Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 16 sierpnia 2019 r informację z Okręgu o w/w wniosku.

"W odpowiedzi na wystąpienie o interpretację wniosku działkowców o zwołanie NWZ członków ROD, Okręgowy Zarząd po przeanalizowaniu wystąpienia stoi na stanowisku, że:

  1. Wiele podniesionych zastrzeżeń powoduje, iż można by wniosek uznać za nieuprawniony w pełni. Decyzja w tym względzie należy do Zarządu ROD.
  2. Z uwagi na przedmiot sprawy, która miała być ewentualnie rozpatrywana przez nadzwyczajne walne zebranie członków należy stwierdzić iż nie ma konieczności zwoływania takiego zebrania chociażby z uwagi na generowanie kosztów poniesionych na organizację zebrania. Okręgowy Zarząd stoi na stanowisku, że uchwała przedmiotowa została podjęta przez Walne Zebranie i brak jest podstaw formalnoprawnych do jej uchylenia, działkowcy właśnie podejmując tą uchwałę mieli możliwość przyjąć lub nie przyjąć takiej uchwały.

Natomiast biorąc pod uwagę istotę do rozstrzygnięcia czy remont jest niezbędny i konieczny do wykonania czy można przesunąć realizację remontu na okres późniejszy tj. po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczego w roku 2020. Półroczny okres w tym względzie nie ma istotnego znaczenia i związku z tym sugestią Okręgowego Zarządu jest by rozważyć przesunięcie realizacji na termin późniejszy a nowe zebranie powinno w tej materii wypowiedzieć się jednoznacznie. I jeżeli Walne Zebranie podejmie po przeanalizowaniu uchwałę więc należy iść w tym kierunku, natomiast w przypadku gdyby walne zebranie nie podjęło decyzji o remoncie w formie uchwały wpłacone środki przez działkowców zostaną przeznaczone albo na inny cel określony uchwałą Walnego Zebrania lub zwrócone działkowcowi, ewentualnie zaliczone na poczet innych zobowiązań działkowców. Zwoływanie zebrania nadzwyczajnego jednoznacznie sprawy nie rozwiąże bo prawdopodobnie nadal będzie część osób, która nie będzie akceptowała realizacji a jeżeli planowane zamierzenie jest konieczne to na to nie ma innego sposobu jak przyjąć zadanie do remontu. Okręgowy Zarząd zwraca jednak uwagę, iż przy podejmowaniu decyzji o remoncie należy ściśle przestrzegać procedur zawartych w załączniku do uchwały 14/III/2015 Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych".

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem