ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Granty

Krótki opis projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów”

      

Krótki opis projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów”

W ramach konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem projektu są działania przyczyniające się do zwiększenia bioróżnorodności, tworzenia i odnowienia zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Wsparciem objęte zostały działania poprawiające jakość życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska oraz zwiększające wartość usług ekosystemowych.

Projekt realizowany będzie na terenach wspólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pionier” w Choszcznie w 2023 r.

Planowane działania:

  1. opracowanie planu zagospodarowania ROD

  2. wykonanie i zamontowanie 8 szt. gablot z tablicami informacyjno-edukacyjnymi na terenie ROD

  3. stworzenie warunków do utrzymania zieleni, poprzez zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi (rębak)

  4. tworzenie zieleni poprzez wykonanie nasadzeń roślin żywopłotowych wokół Domu Działkowca

  5. montaż instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających oraz ptaków – hotel dla owadów i karmnik dla ptaków przy Domu Działkowca

  6. modernizacja monitoringu terenu ogólnego ROD

Planowane efekty: 

Projekt odpowiada na potrzebę łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez edukację lokalnej społeczności i kształtowanie proekologicznych postaw na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w najbliższym otoczeniu.

Wartość projektu: 100 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100 000 zł

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik


CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem