ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Apel o nieskładowanie tzw. gabarytów.

Apel o nieskładowanie tzw. gabarytów.

  1.  Przepis § 68 pkt. 2 Regulaminu ROD stanowi, że „działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.
  2. Działkowiec, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik. Punkt 3 tego paragrafu nakłada na działkowców obowiązek kompostowania pochodzących z działki części roślin.
  3. Śmieci posegregowane trafić muszą do wyznaczonych kontenerów-tworzywa sztuczne do żółtych, papier do niebieskich, szkło konsumpcyjne do zielonych, pozostałe do czarnych na odpady zmieszane.
  4. Musimy przestrzegać zasad składowania śmieci, ale też powinniśmy zwracać uwagę innym, których czasami „pamięć zawodzi”, nie brakuje też osób, które wykorzystują nasze altany na odpady do opróżniania przydomowych koszy czy terenów budowy. Takie nadużycia, stwierdzone lub zauważone przez kogokolwiek z nas, należy zgłaszać bezwzględnie na Policję lub Zarządowi. W tym miejscu nie sposób pominąć śmieci wielkogabarytowych, które rosną na naszych parkingach jak na wysypiskach śmieci. Przypominam, że każdy działkowiec „gabaryty” winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w MPGK przy ul. Wolności 30.
  5. W ostatnim czasie, dzięki zainstalowanemu monitoringowi, stwierdziliśmy iż nie wszyscy działkowcy stosują się do wprowadzonych zasad o segregacji odpadów. I tak:
  1. w dniu 21 marca 2023 r., w godz. 16.36 – 16. 57, działkowicz złożył koło altany na odpady (od strony Ozimka) 12 opon od samochodu. Ponieważ dysponowaliśmy zapisem z monitoringu, sprawę zgłosiliśmy Policji, która niezwłocznie wszczęła postępowanie z art. 75 Kodeksu wykroczeń, za które grozi 500 zł mandatu, a jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł;
  2. w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 18.32, Pan kierujący samochodem osobowym marki Skoda Fabia (jesteśmy w posiadaniu nr rejestracyjnego samochodu) złożył w altanie na odpady (od strony Koplina) łącznie 5 opon. Nagannym też jest fakt, że pomagały mu w tym dzieci, które podtoczyły pod altanę opony. Jednak jeżeli w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. zabierze opony i przewiezie do PSZOK-u, zgłoszenia do Policji nie będzie.
  3. w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 17.45, dwóch Panów postawiło obok altany na odpady (od strony Koplina) dużą lodówkę – kara jak wyżej. Jednak jeżeli w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. zabiorą lodówkę i przewiozą do PSZOK-u, zgłoszenia do Policji nie będzie.

Dodatkowo informuję, że w ciągu najbliższych tygodni, korzystając z funduszu grantowego, zainstalujemy dodatkowe kamery (także w obrębie altan na odpady), dzięki którym w większym stopniu niż do tej pory, będziemy wykrywać sprawców tego rodzaju wykroczeń.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem