ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

Uchwała 81/2017 - działka gospodarcza 2017r

UCHWAŁA NR 81 /2017

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "PIONIER" w Choszcznie

z dnia 17 czerwca 2017 r.

w sprawie: określenia statusu działek gospodarczych

 Zarząd ROD "PIONIER" w Choszcznie w związku z koniecznością  określenia statusu niezagospodarowanych działek ogrodowych oraz określenia sposobu ich wykorzystania w celu podniesienia estetyki ROD, postanawia:

§ 1

Wprowadzić następujące pojęcia w celu unormowania zasad użytkowania niezagospodarowanych działek ogrodowych:

 1. Działka gospodarcza - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego aktualnie nie użytkowaną przez działkowców minimum przez okres trzech lat, której powierzchnia nie może przekraczać 500m2, służąca zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji udostępniana do użytkowania na czas określony.
 2. Czas określony - jest to czas użytkowania działki gospodarczej nie przekraczający 5 lat.
 3. Umowa dzierżawy działkowej działki gospodarczej - jest dokumentem ustalającym zasady użytkowania działki gospodarczej zawartym pomiędzy zarządem ROD a działkowcem.
 4. Prawo do działki gospodarczej - należy przez to rozumieć tytuł‚ prawny uprawniający do korzystania z niezagospodarowanej działki na podstawie umowy dzierżawy działkowej działki gospodarczej.

§ 2

Wprowadzić następujące zasady użytkowania działki gospodarczej:

 1. Na terenie działki nie mogą znajdować się:
 • 1) zabudowy w postaci altanek murowanych i drewnianych lub magazynki;
 • 2) nasadzenia wielosezonowe takie jak drzewka owocowe i ozdobne;
 • 3) inne zabudowy rekreacyjne, których nie będzie można zdemontować i mogą stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania przez ROD dla działkowca w przypadku konieczności przekazania działki gospodarczej nowemu członkowi ROD ubiegającemu się o przydział‚ działki lub pozbawienia praw do działki.

 

 1. Na terenie działki mogą znajdować się:
 • 1) rośliny jednosezonowe;
 • 2) trawnik;
 • 3) urządzenia rekreacyjne, które mogą być zdemontowane bez dodatkowych kosztów, stanowiące własność działkowca.

 § 3

W przypadku gdy na działce gospodarczej przed zawarciem umowy dzierżawy istnieją wcześniejsze nasadzenia i zabudowy, zezwolić na ich użytkowanie i pobieranie korzyści bez prawa do ubiegania się o odszkodowanie w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub zakończenia terminu umowy dzierżawy.

 § 4

Zastrzec sobie prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy dzierżawy działki gospodarczej w następujących przypadkach:

 1. Złamania przez działkowca zasad użytkowania działki gospodarczej opisanych w § 2.
 2. Konieczności przydzielenia działki ogrodowej nowemu członkowi PZD w przypadku braku wolnych działek.

 § 5

Decyzję o wypowiedzeniu działki dostarczyć działkowcowi co najmniej 14 dni przed terminem wygaszenia praw do działki gospodarczej, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.

 § 6

W przypadku prośby o przedłużenie okresu użytkowania posiadanej działki gospodarczej przez działkowca po upływie 5 lat, zawierana będzie kolejna umowa dzierżawy działkowej działki gospodarczej z zarządem ROD zgodnie z zawartą uchwałą.

 § 7

Wprowadzić do realizacji wzór "Umowy dzierżawy działkowej działki gospodarczej".

 § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

W związku z brakiem zapisów w statucie oraz ustawie z 3 grudnia 2013r o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczących postępowania z działkami niezagospodarowanymi w POD, zarząd podjął decyzję opracowania własnych zasad zagospodarowywania tych działek przez działkowców. Zasady te mają na celu poprawę funkcjonalności niezagospodarowanych ogrodów poprzez umożliwienie członkom ROD utrzymania ich we właściwym stanie według zasad określonych w uchwale.

 

 

Załącznik 1 - Wzór Umowy dzierżawy działkowej działki gospodarczej.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem