Skład Zarządu ROD PIONIER

SKŁAD ZARZĄDU ROD PIONIER

PREZES ZARZĄDU - OCHALIK Leoplod              telefon 503126183 Działka nr - 89
WICEPREZES - RASZKE Henryk                telefon 501937096 Działka nr - 187
SKARBNIK - PIECHOTA Ewa                 Działka nr - 59
SEKRETARZ - BARTCZAK Barbara Działka nr - 260
CZŁONEK ZARZĄDU - SZARAWAGA Magdalena                 Działka nr - 75
CZŁONEK ZARZĄDU - GRADYS Leszek Działka nr - 182
CZŁONEK ZARZĄDU Bembnista Bolesław  

 

SKŁAD KOMISARYCZNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ROD PIONIER

PRZEWODNICZĄCY -  Jerzy Oś   
WICEPRZEWODNICZĄCY -  Zbigniew Augustowski  
SEKRETARZ - Krystyna Nadzieja  

 

OSOBY FUNKCYJNE ROD PIONIER 

KSIĘGOWA - Jadwiga Arnista         - tel. 695 967 906  
GOSPODARZ - Tadeusz Kliś              - tel. 724121755  Działka nr 385
       

 

 Społeczna Służba Instruktorska ROD Pionier

Instruktor Ogrodowy - Arnista Ryszard            - tel.691 026 410  
Instruktor Ogrodowy - Kapczyński Eugeniusz   - tel.510 915 817