Liczniki ENERGETYCZNE

INFORMACJA W SPRAWIE WYMIANY/LEGALIZACJI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE

Informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu korzystania z energii elektrycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pionier”
w Choszcznie (uchwalony przez Walne Zebranie ROD „Pionier” w dniu 06 kwietnia 2019 r.) liczniki energii elektrycznej muszą mieć ważną legalizację, której okres ważności, dla liczników indukcyjnych, wynosi 15 lat, a dla pozostałych 8 lat.   

Osoby, które nie posiadają ważnej legalizacji liczników elektrycznych zostali poinformowani o tym odrębnym, którym zostali zobowiązani do zalegalizowania ich w terminie do 30 kwietnia 2020 r. 

W związku z tym przypominamy, że każda działka podłączona do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej musi posiadać licznik
z aktualną legalizacją i zaplombowanym plombownicą ROD. Niespełnienie tego warunku upoważnia Zarząd ROD do wyłączenie dopływu energii elektrycznej do takiej działki, począwszy od dnia 01 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ubiegania się o ponowne przyłączenie do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej działkowiec ponosi rzeczywiste koszty, o których mowa w § 9 ust. 3 przywołanego wyżej Regulaminu tj.:

  • ponowne podłączenie energii elektrycznej do działki, która została odłączona z winy użytkownika – 200 zł;
  • ponowne zaplombowanie podlicznika – 50 zł;
  • doręczenia wezwania lub uchwały w sprawie wyłączenia energii elektrycznej – 15 zł.

Nadto informujemy, że zgłoszenia wymiany licznika przez elektryka ogrodowego za stosowną opłatą (we własnym zakresie należy zakupić licznik indukcyjny i inne niezbędne materiały), przyjmuje członek Zarządu ROD, Pan Henryk Raszke, na nr telefonu 501-937-096.