Nowe władze PZD wybrane

W dniu 18 października 2019 r. odbył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD,  w którym w charakterze Delegata uczestniczył Leopold Ochalik, Prezes Zarządu ROD „Pionier”. Zjazd dokonał oceny działalności PZD i wybrał nowe władze – Krajową Radę i Krajową Komisję Rewizyjną i przyjął program działania na następną kadencję oraz zajął stanowiska, które będą miały ogromne znaczenie dla dalszego działania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku. Wybrany na następną kadencję Eugeniusz Kondracki  podziękował  za jedność i integrację PZD oraz wszystkim organom ROD za dotychczasową, ciężką pracę. Podziękował także Delegatom za udział w  Zjeździe, za rozumienie problemów i sytuacji, za popieranie tego, co jest dla Związku słuszne.